|
خانه » Archive by category "مناقصه‌ها"

آرشیو موضوعی: مناقصه‌ها

تمدید مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری(تمدید شد)

دعوتنامه شرکت در مناقصه

 

شرکت :

 شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد طرح توسعه مشروحه زیر را از طریق مناقصه خریداری نماید.

خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری.

(جزئیات مشخصات فنی تجهیزات ضمیمه اسناد مناقصه است) لذا بدینوسیله دعوت می‎شود با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمائید.

 

۱- موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از طراحی، تهیه، ساخت، آزمایش کارخانه‌ای، تهیه بیمه‎نامه‎های لازم حمل به بندر امام در استان خوزستان، انجام تشریفات ترخیص از گمرک، حمل داخلی و تخلیه لوازم و تجهیزات لوازم یدکی و ملحقات در محل پست یا انبارهای کارفرما.

 

۲- محل تخلیه تجهیزات

محل تخلیه تجهیزات در پست و یا انبارهای کارفرما در استان خوزستان – خرمشهر خواهد بود.

 

۳- افزایش یا کاهش

شرکت فولاد کاوه اروند می‎تواند در طول مدت قرارداد تجهیزات مورد معامله را تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد بدون آنکه در قیمت و شرایط قرارداد هیچگونه تغییری بنفع پیشنهاددهنده  داده شود.

 

۴- مدت انجام کار

مدت انجام کار جهت ساخت و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری پست موقت ۳۳/۱۳۲ کیلوولت فولاد کاوه اروند حداکثر ۱۰ ماه از تاریخ امضای قرارداد می‎باشد.

 

۵- ترتیب حمل

ترتیب حمل بشرح مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

 

۶- جریمه تأخیر

میزان جریمه تأخیر در اجرای کار بشرح ماده ۲۹ پیمان می‎باشد.

 

۷- محل دریافت اسناد مناقصه

شرکت‎کنندگان در مناقصه می‎توانند یک نسخه از اسناد مناقصه را از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۶/۱۱/۱۴  تا آخر وقت اداری مورخ ۹۷/۰۱/۲۵  از شرکت فولاد کاوه اروند به آدرس اتوبان رسالت – میدان آرژانتین – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان – طبقه ی نهم – شرکت فولاد کاوه ی اروند – (جناب آقای مشهدی) و تلفن ۸۸۸۸۱۶۳۷- ۰۲۱ در مقابل واریز مبلغ ۲٫۵ میلیون ریال به حساب بانک سپه شعبه سعیدی خرمشهر  به شماره  ۳۷۴۳۰۱۰۴۰۳۰۷ با تسلیم فیش بانکی مذکور دریافت نمایند.

 

۸- تسلیم پیشنهادها

پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را با رعایت دستورالعمل به پیشنهاددهندگان و به شرح مندرج در آن بدون هیچگونه تغییری تکمیل و تا انتهای ساعت اداری مورخ ۹۷/۰۱/۳۱ به شرکت فولاد کاوه اروند، مدیریت قراردادها در تهران تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادهائی که خارج از موقع مقرر فوق تسلیم شود دریافت نخواهد شد.

 

۹- سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پیشنهاددهنده به همراه پیشنهاد خود باید قبض سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه، که مطابق فرمی خواهد بود که پیوست اسناد مناقصه است، از یکی از بانکهای ایران به مبلغ یک میلیارد ریال،
۰۰۰ر۰۰۰ر۱,۰۰۰ ریال ضمیمه نمایند. ضمانتنامه بانکی مذکور باید به مدت نود روز از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و برای نود روز دیگر قابل تمدید باشد و کارفرما حق داشته باشد در صورتیکه تمدید آن ممکن نباشد وجوه مربوط به آنرا از بانک دریافت نموده و بعنوان سپرده نگهداری کند. در صورتیکه پیشنهاددهنده برنده مناقصه مشخص گردد و حاضر به امضای قرارداد و یا سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نشود، سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه او ضبط می‎شود و کارفرما می‎‎تواند با پیشنهاددهنده‎ای که پیشنهاد او در درجه بعد از برنده مناقصه واجد شرایط و برنده مناقصه تشخیص می‎شود قرارداد منعقد نماید و به همین منظور ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاددهنده مذکور نیز تا موقع امضای قرارداد باید معتبر مانده و نزد کارفرما نگاهداری شود. به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

۱۰- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پیشنهاددهنده که با امضای قرارداد فروشنده خوانده خواهد شد در هنگام امضای قرارداد جهت تضمین حسن انجام تعهدات باید ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ کل قرارداد مطابق نمونه پیوست اسناد مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تحصیل و به شرکت فولاد کاوه اروند تسلیم نماید. روش آزاد ساختن ضمانتنامه شرکت در مناقصه و سایر ضمانتنامه‎ها بشرح مندرج در اسناد مناقصه است.

 

۱۱- پیش‎پرداخت

در صورت درخواست پیشنهاددهنده پیش‎پرداختی معادل چهل درصد (۴۰%) مبلغ قرارداد پس از امضای قرارداد و در مقابل تسلیم ضمانتنامه بانکی معادل همان مبلغ بشرح مندرج در شرایط قرارداد در اختیار فروشنده گذارده خواهد شد و به ترتیبی که در قرارداد ضمیمه اسناد مناقصه مقرر گردیده است بتدریج از او کسر خواهد شد.

 

۱۲- آگاهی از مفاد اسناد مناقصه

شرکت‎کننده در مناقصه باید دستورالعمل به پیشنهاددهندگان و قرارداد و مشخصات فنی را که پیوست اسناد مناقصه است بدقت مورد توجه قرار دهد و خود را ملزم به رعایت آنها بداند.

 

۱۳- برنده مناقصه

برنده مناقصه بر مبنای کل قیمت پیشنهادی و با توجه به اولویتهای فنی تعیین خواهد شد.

 

۱۴- امضاء پیشنهادها

پیشنهاددهنده باید کلیه اوراق پیشنهاد را بوسیله امضای مجاز خود امضاء و مهر نماید. پیشنهاددهنده باید کلیه اسناد مناقصه را بدون تغییر و یا حذف قسمتی از آنها ضمیمه پیشنهاد خود نماید و در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پیشنهاددهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرائط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد.

 

۱۵- صراحت پیشنهادها

پیشنهادها باید صریح و بدون قید و ابهام و یا شرایط تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای  مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۱۶- اختیار قبول یا رد پیشنهادات

کمیسیون مناقصه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

۱۷- اعلام عدم تمایل شرکت در مناقصه

در صورتیکه به هرعلت دریافت‎کننده این دعوتنامه پس از خرید اسناد مناقصه به هرعلت مایل به شرکت در مناقصه نباشد حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۹۷/۰۱/۲۵ مراتب را به شرکت فولاد کاوه اروند و شرکت مهندسی سامیک اعلام کنند.

 

شرکت فولاد کاوه اروند

انجام عملیات حمل دریایی ۳۰۰۰ تن شمش فولادی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت فولاد کاوه اروند ( سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات حمل دریایی ۳۰۰۰ تن شمش فولادی از مبدا درب کارخانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تا انبار کارخانه شرکت فولاد کاوه اروند خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار توانمند و صاحب صلاحیت که دارای شرایط ذیل باشد واگذار نماید:

۱-دارای سابقه کار مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه در ۵ سال اخیر باشد. ۲- دارای تشویق نامه، تقدیرنامه و یا رضایت نامه مرتبط با قرارداد ارائه شده از سوی کارفرمایان قبلی باشد.۳- گواهی صلاحیت لازم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ را داشته باشد.
موضوع مناقصه: انجام عملیات حمل ۳۰۰۰ تن شمش فولادی از مبدا انبار کارخانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تا انبار کارخانه شرکت فولاد کاوه اروند
نحوه دریافت اسناد مناقصه: علاقمندان می توانند در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ۵روز به نشانی سایت شرکت به آدرس www.aks.co.ir مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت نمایند.
مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

آدرس تحویل پاکات :
۱)دفتر مرکزی :تهران- بزرگراه رسالت – ابتدای خ آفریقا – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – ط ۹شرکت فولاد کاوه اروند.
۲) کارخانه: خرمشهر- منطقه آزاد اروند- جاده مخصوص امام صادق-جنب شهرک صنعتی-واحد بازرگانی

شماره های تماس: ۰۲۱-۲۲۲۲۱۶۸۴ و ۳-۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱۵

لازم به ذکر است در صورت نیاز به اطلاعات فنی با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید.

۰۲۱-۸۸۸۸۱۶۸۴ –داخلی ۱۰۶

 

شرایط مناقصه اینجا کلیک کنید

 

نمونه قرارداد اینجا کلیک کنید

مناقصه اجرا و تکمیل عملیات ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی کارخانه (تمدید شد)

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)، شماره ثبت ۲۶۶۳

موضوع: عبارت است از  اجرا و تکمیل عملیات ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی کارخانه نورد میلگرد شرکت  فولاد کاوه  اروند واقع در  خرمشهر ،جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر .

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) بصورت ضمانت نامه بانکی. یا چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما.

مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ ۰۲ / ۱۳۹۶/۰۷ لغایت ۰۵/ ۱۳۹۶/۰۷

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۰۱۱۰۷۳۱۷۹۱۰۰۵ بانک تجارت شعبه انقلاب خرمشهر  بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

محل دریافت اسناد: خرمشهر ،جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر ، شرکت فولاد کاوه اروند

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:شرکتها بایستی شخصیت حقوقی باشند و  دارابودن گواهینامه صلاحیت حداقل رتبه ۳ در رشته ابنیه  برای مناقصه‌گران الزامی می‌باشد .

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : شرکت کنند گان در مناقصه بایستی  پاکات مناقصه  را  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ تحویل نمایند.  

مهلت شرکت در مناقصه تا ۹۶/۰۷/۱۵ تمدید شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  واحد مهندسی تماس حاصل فرمائید.

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات روشنایی کارخانه نورد میلگرد و مفتول

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه خرید ، حمل و نصب تجهیزات روشنایی کارخانه نورد میلگرد و مفتول

شرح مختصر : خرید ، حمل  و نصب تجهیزات  روشنایی سالن تولید ، انبار محصول ، انبار بیلت و محوطه کارخانه نورد میلگرد و مفتول شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال پانصد میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از دوشنبه مورخه  ۵/۴/ ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۵/۵/۱۰

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات،دارا بودن گواهینامه مربوطه مربوط به موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

مناقصه نصب و اجرای لوله کشی پلی اتیلن شبکه آب و فاضلاب محوطه کارخانه نورد

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه نصب و اجرای لوله کشی پلی اتیلن شبکه آب و فاضلاب محوطه کارخانه نورد

شرح مختصر : عملیات خاکبرداری بسترسازی و اجرای لوله کشی و نصب کلیه شیرآلات و تجهیزات شبکه پلی اتیلن انتقال آب دمین ، آب رسانی و جمع آوری فاضلاب بهداشتی بهمراه فلاشینگ سیستم و انجام تست های لازم مربوط به  کارخانه نورد شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر.

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال دویست میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از شنبه مورخه ۲ /۵/ ۵/۱۳۹۵ لغایت ۵/۷/ ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه  ۱۳۹۵/۵/۱۴

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات،دارا بودن گواهینامه مربوطه مربوط به موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

مناقصه تهیه و اجرای خط دو مداره ۳۳ کیلوولت و خط تک مداره ۱۳۲ کیلوولت

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه تهیه و اجرای خط دو مداره  ۳۳ کیلوولت و خط تک مداره  ۱۳۲ کیلوولت

شرح مختصر : تهیه و اجرای خط ۱۳۲ کیلو ولت پایه بتنی  به طول حدود ۱۱۰ متر و خط ۳۳ کیلوولت دو مداره پایه بتنی به طول حدود ۳ کیلو متر  و خط ۳۳ کیلو ولت دو مداره زمینی حدود ۷۰۰ متر  برای برق رسانی به کارخانه نورد شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر.

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال هفتصد و پنجاه میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازیکشنبه مورخه ۵/۳/ ۵/۱۳۹۵ لغایت ۵/۷/ ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۴

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه برای اجرای خط ۳۳ کیلو ولت هوایی  و زمینی و خط ۶۳ کیلو ولت هوایی ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات، دارا بودن حداقل پایه ۳ صلاحیت پیمانکاران در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

آگهی تمدید مناقصه

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)، شماره ثبت ۲۶۶۳

موضوع: مناقصه دو مرحله ای جهت طراحی و تامین و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق و آتش نشانی اتوماتیک مربوط به کارخانه نورد میلگرد و مفتول

 باطلاع کلیه شرکت کننده گان در مناقصه می رساند ، آخرین مهلت تحویل پیشنهاد فنی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸تمدید گردید.

مناقصه دو مرحله ای اعلان حریق و آتش نشانی اتوماتیک

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)، شماره ثبت ۲۶۶۳

موضوع: مناقصه دو مرحله ای جهت طراحی و تامین و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق و آتش نشانی اتوماتیک مربوط به کارخانه نورد میلگرد و مفتول

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال(دویست میلیون ریال ) بصورت ضمانت نامه بانکی.

مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۶ / ۱۳۹۵/۰۱لغایت ۲۱/ ۱۳۹۵/۰۱

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات، دارا بودن حداقل رتبه ۵ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

محل دریافت اسناد: تهران-بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد فنی : شرکت کنند گان در مناقصه بایستی در مرحله اول مناقصه صرفا پیشنهادهای فنی خود را تسلیم نمایند ، آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهای فنی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱/۳۰می باشد مهلت تسلیم پیشنهاد مالی متعاقبا پس از بررسی پیشنهادهای فنی اعلام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱ واحد مهندسی تماس حاصل فرمائید.

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می رساند:

آخرین مهلت پیشنهاد فنی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۵/۰۲/۰۸ تمدید گردید.

 

خرید لوله و اتصالات و دیگر متعلقات کارخانه نورد میلگرد و مفتول

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: خرید لوله و اتصالات و د یگر متعلقات کارخانه نورد میلگرد و مفتول

شرح مختصر : مناقصه شامل خرید لوله ، اتصالات و نگه دارنده لوله ، شیر ، ابزار دقیق ، پیچ و مهره و گسکت می باشد.

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: مبلغ.۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(هفتصد میلیون ریال ) بصورت ضمانت نامه بانکی.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از۱/ ۱۳۹۴/۱۲لغایت ۶/ ۱۳۹۴/۱۲

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

نحوه خرید اسناد:واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات،دارا بودن گواهینامه مربوطه مربوط به موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد: تهران-بزرگراه افریقا نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند

جهت کسب ااطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱ تماس حاصل فرمائید.

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.