|
خانه » Archive by category "مناقصه‌ها"

آرشیو موضوعی: مناقصه‌ها

مناقصه دو مرحله ای پیمانکار تامین و نصب لوور

آگهی مناقصه

 
 

شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه دو مرحله ای پیمانکار تامین و نصب لوور های کارخانه نورد خود را شناسایی و انتحاب نماید. لذا متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۶۴۶۰ ۵۳۵ ۰۶۱ داخلی ۱۱۷ واحد خرید تماس حاصل فرمایید، ضمناً تاریخ تحویل پاکات مناقصه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد.

 

 

 

 

 

مناقصه کدینگ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

بسمه تعالی
شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای کدینگ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تجهیزات کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی خود را شناسایی نمایید.
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
کدینگ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصه تأمین غلطک های کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی

بسمه تعالی

 
شرکت فولاد فولاد کاوه اروند در نظر دارد غلطک های کارخانه نورد ۶۰۰ هزار تنی خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین کند. لذا از کلیه تأمین کنندگان درخواست می شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی پیشنهادات خود را در قالب دو پاکت (فنی و مالی) به آدرس خوزستان، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، سایت صنعتی منطقه آزاد اروند شرکت فولاد کاوه اروند ارسال نمایند و یا از طریق ایمیل Tco@aks.co.ir پیشنهادات خود را ارسال نمایند. 

 

شماره استند سایز غلطک تعداد مشخصات فنی
۱ تا ۶ ۸۰۰ * ۵۸۰ ۶۰ Spec1
۷ تا ۱۰ ۸۰۰ * ۵۱۰ ۵۰ Spec2
۱۱ تا ۱۴ ۶۰۰ * ۴۲۰ ۵۰ Spec3
۱۵ و ۱۶ ۶۰۰ * ۳۶۰ ۱۰۰ Spec4
۱۷ و ۱۸ ۸۰۰ * ۳۶۰ ۲۰۰ Spec4

تمدید مناقصه خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری (تمدید)

دعوتنامه شرکت در مناقصه

 

شرکت :

 شرکت فولاد کاوه اروند در نظر دارد طرح توسعه مشروحه زیر را از طریق مناقصه خریداری نماید.

خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری.

(جزئیات مشخصات فنی تجهیزات ضمیمه اسناد مناقصه است) لذا بدینوسیله دعوت می‎شود با در نظر گرفتن مراتب زیر در مناقصه شرکت نمائید.

 

۱موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از طراحی، تهیه، ساخت، آزمایش کارخانه‌ای، تهیه بیمه‎نامه‎های لازم حمل به بندر امام در استان خوزستان، انجام تشریفات ترخیص از گمرک، حمل داخلی و تخلیه لوازم و تجهیزات لوازم یدکی و ملحقات در محل پست یا انبارهای کارفرما.

 

۲محل تخلیه تجهیزات

محل تخلیه تجهیزات در پست و یا انبارهای کارفرما در استان خوزستان – خرمشهر خواهد بود.

 

۳افزایش یا کاهش

شرکت فولاد کاوه اروند می‎تواند در طول مدت قرارداد تجهیزات مورد معامله را تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ کل مورد معامله افزایش یا کاهش دهد بدون آنکه در قیمت و شرایط قرارداد هیچگونه تغییری بنفع پیشنهاددهنده  داده شود.

 

۴مدت انجام کار

مدت انجام کار جهت ساخت و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور ۳۴/۱۳۲ کیلوولت، ۳۰ مگاولت‌آمپری پست موقت ۳۳/۱۳۲ کیلوولت فولاد کاوه اروند حداکثر ۱۰ ماه از تاریخ امضای قرارداد می‎باشد.

 

۵ترتیب حمل

ترتیب حمل بشرح مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

 

۶جریمه تأخیر

میزان جریمه تأخیر در اجرای کار بشرح ماده ۲۹ پیمان می‎باشد.

 

۷محل دریافت اسناد مناقصه

شرکت‎کنندگان در مناقصه می‎توانند یک نسخه از اسناد مناقصه را از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۶/۱۱/۱۴  تا آخر وقت اداری مورخ ۹۷/۰۱/۲۵  از شرکت فولاد کاوه اروند به آدرس اتوبان رسالت – میدان آرژانتین – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان – طبقه ی نهم – شرکت فولاد کاوه ی اروند – (جناب آقای مشهدی) و تلفن ۸۸۸۸۱۶۳۷- ۰۲۱ در مقابل واریز مبلغ ۲٫۵ میلیون ریال به حساب بانک سپه شعبه سعیدی خرمشهر  به شماره  ۳۷۴۳۰۱۰۴۰۳۰۷ با تسلیم فیش بانکی مذکور دریافت نمایند.

 

۸تسلیم پیشنهادها

پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را با رعایت دستورالعمل به پیشنهاددهندگان و به شرح مندرج در آن بدون هیچگونه تغییری تکمیل و تا انتهای ساعت اداری مورخ ۹۷/۰۱/۳۱ به شرکت فولاد کاوه اروند، مدیریت قراردادها در تهران تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادهائی که خارج از موقع مقرر فوق تسلیم شود دریافت نخواهد شد.

 

۹سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پیشنهاددهنده به همراه پیشنهاد خود باید قبض سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه، که مطابق فرمی خواهد بود که پیوست اسناد مناقصه است، از یکی از بانکهای ایران به مبلغ یک میلیارد ریال،
۰۰۰ر۰۰۰ر۱,۰۰۰ ریال ضمیمه نمایند. ضمانتنامه بانکی مذکور باید به مدت نود روز از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر و برای نود روز دیگر قابل تمدید باشد و کارفرما حق داشته باشد در صورتیکه تمدید آن ممکن نباشد وجوه مربوط به آنرا از بانک دریافت نموده و بعنوان سپرده نگهداری کند. در صورتیکه پیشنهاددهنده برنده مناقصه مشخص گردد و حاضر به امضای قرارداد و یا سپردن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات نشود، سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه او ضبط می‎شود و کارفرما می‎‎تواند با پیشنهاددهنده‎ای که پیشنهاد او در درجه بعد از برنده مناقصه واجد شرایط و برنده مناقصه تشخیص می‎شود قرارداد منعقد نماید و به همین منظور ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاددهنده مذکور نیز تا موقع امضای قرارداد باید معتبر مانده و نزد کارفرما نگاهداری شود. به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

۱۰ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پیشنهاددهنده که با امضای قرارداد فروشنده خوانده خواهد شد در هنگام امضای قرارداد جهت تضمین حسن انجام تعهدات باید ضمانتنامه بانکی معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ کل قرارداد مطابق نمونه پیوست اسناد مناقصه از یکی از بانکهای ایرانی تحصیل و به شرکت فولاد کاوه اروند تسلیم نماید. روش آزاد ساختن ضمانتنامه شرکت در مناقصه و سایر ضمانتنامه‎ها بشرح مندرج در اسناد مناقصه است.

 

۱۱پیشپرداخت

در صورت درخواست پیشنهاددهنده پیش‎پرداختی معادل چهل درصد (۴۰%) مبلغ قرارداد پس از امضای قرارداد و در مقابل تسلیم ضمانتنامه بانکی معادل همان مبلغ بشرح مندرج در شرایط قرارداد در اختیار فروشنده گذارده خواهد شد و به ترتیبی که در قرارداد ضمیمه اسناد مناقصه مقرر گردیده است بتدریج از او کسر خواهد شد.

 

۱۲آگاهی از مفاد اسناد مناقصه

شرکت‎کننده در مناقصه باید دستورالعمل به پیشنهاددهندگان و قرارداد و مشخصات فنی را که پیوست اسناد مناقصه است بدقت مورد توجه قرار دهد و خود را ملزم به رعایت آنها بداند.

 

۱۳برنده مناقصه

برنده مناقصه بر مبنای کل قیمت پیشنهادی و با توجه به اولویتهای فنی تعیین خواهد شد.

 

۱۴امضاء پیشنهادها

پیشنهاددهنده باید کلیه اوراق پیشنهاد را بوسیله امضای مجاز خود امضاء و مهر نماید. پیشنهاددهنده باید کلیه اسناد مناقصه را بدون تغییر و یا حذف قسمتی از آنها ضمیمه پیشنهاد خود نماید و در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پیشنهاددهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرائط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد.

 

۱۵صراحت پیشنهادها

پیشنهادها باید صریح و بدون قید و ابهام و یا شرایط تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای  مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

۱۶اختیار قبول یا رد پیشنهادات

کمیسیون مناقصه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

۱۷اعلام عدم تمایل شرکت در مناقصه

در صورتیکه به هرعلت دریافت‎کننده این دعوتنامه پس از خرید اسناد مناقصه به هرعلت مایل به شرکت در مناقصه نباشد حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۹۷/۰۱/۲۵ مراتب را به شرکت فولاد کاوه اروند و شرکت مهندسی سامیک اعلام کنند.

 

شرکت فولاد کاوه اروند

انجام عملیات حمل دریایی ۳۰۰۰ تن شمش فولادی

آگهی مناقصه عمومی

شرکت فولاد کاوه اروند ( سهامی خاص) در نظر دارد انجام عملیات حمل دریایی ۳۰۰۰ تن شمش فولادی از مبدا درب کارخانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تا انبار کارخانه شرکت فولاد کاوه اروند خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار توانمند و صاحب صلاحیت که دارای شرایط ذیل باشد واگذار نماید:

۱-دارای سابقه کار مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه در ۵ سال اخیر باشد. ۲- دارای تشویق نامه، تقدیرنامه و یا رضایت نامه مرتبط با قرارداد ارائه شده از سوی کارفرمایان قبلی باشد.۳- گواهی صلاحیت لازم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ را داشته باشد.
موضوع مناقصه: انجام عملیات حمل ۳۰۰۰ تن شمش فولادی از مبدا انبار کارخانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش تا انبار کارخانه شرکت فولاد کاوه اروند
نحوه دریافت اسناد مناقصه: علاقمندان می توانند در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ۵روز به نشانی سایت شرکت به آدرس www.aks.co.ir مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را دریافت نمایند.
مهلت تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۱۰/۱۰/۱۳۹۶

آدرس تحویل پاکات :
۱)دفتر مرکزی :تهران- بزرگراه رسالت – ابتدای خ آفریقا – ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – ط ۹شرکت فولاد کاوه اروند.
۲) کارخانه: خرمشهر- منطقه آزاد اروند- جاده مخصوص امام صادق-جنب شهرک صنعتی-واحد بازرگانی

شماره های تماس: ۰۲۱-۲۲۲۲۱۶۸۴ و ۳-۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱۵

لازم به ذکر است در صورت نیاز به اطلاعات فنی با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید.

۰۲۱-۸۸۸۸۱۶۸۴ –داخلی ۱۰۶

 

شرایط مناقصه اینجا کلیک کنید

 

نمونه قرارداد اینجا کلیک کنید

مناقصه اجرا و تکمیل عملیات ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی کارخانه (تمدید شد)

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)، شماره ثبت ۲۶۶۳

موضوع: عبارت است از  اجرا و تکمیل عملیات ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی کارخانه نورد میلگرد شرکت  فولاد کاوه  اروند واقع در  خرمشهر ،جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر .

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) بصورت ضمانت نامه بانکی. یا چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما.

مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ ۰۲ / ۱۳۹۶/۰۷ لغایت ۰۵/ ۱۳۹۶/۰۷

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۰۱۱۰۷۳۱۷۹۱۰۰۵ بانک تجارت شعبه انقلاب خرمشهر  بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

محل دریافت اسناد: خرمشهر ،جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر ، شرکت فولاد کاوه اروند

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:شرکتها بایستی شخصیت حقوقی باشند و  دارابودن گواهینامه صلاحیت حداقل رتبه ۳ در رشته ابنیه  برای مناقصه‌گران الزامی می‌باشد .

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : شرکت کنند گان در مناقصه بایستی  پاکات مناقصه  را  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ تحویل نمایند.  

مهلت شرکت در مناقصه تا ۹۶/۰۷/۱۵ تمدید شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  واحد مهندسی تماس حاصل فرمائید.

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات روشنایی کارخانه نورد میلگرد و مفتول

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه خرید ، حمل و نصب تجهیزات روشنایی کارخانه نورد میلگرد و مفتول

شرح مختصر : خرید ، حمل  و نصب تجهیزات  روشنایی سالن تولید ، انبار محصول ، انبار بیلت و محوطه کارخانه نورد میلگرد و مفتول شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال پانصد میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از دوشنبه مورخه  ۵/۴/ ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۵/۵/۱۰

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۱

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات،دارا بودن گواهینامه مربوطه مربوط به موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

مناقصه نصب و اجرای لوله کشی پلی اتیلن شبکه آب و فاضلاب محوطه کارخانه نورد

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه نصب و اجرای لوله کشی پلی اتیلن شبکه آب و فاضلاب محوطه کارخانه نورد

شرح مختصر : عملیات خاکبرداری بسترسازی و اجرای لوله کشی و نصب کلیه شیرآلات و تجهیزات شبکه پلی اتیلن انتقال آب دمین ، آب رسانی و جمع آوری فاضلاب بهداشتی بهمراه فلاشینگ سیستم و انجام تست های لازم مربوط به  کارخانه نورد شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر.

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال دویست میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از شنبه مورخه ۲ /۵/ ۵/۱۳۹۵ لغایت ۵/۷/ ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه  ۱۳۹۵/۵/۱۴

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات،دارا بودن گواهینامه مربوطه مربوط به موضوع مناقصه و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  ۵۳۵۴۶۴۶۰-۰۶۱  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

مناقصه تهیه و اجرای خط دو مداره ۳۳ کیلوولت و خط تک مداره ۱۳۲ کیلوولت

آگهی مناقصه عمومی

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)

موضوع: مناقصه تهیه و اجرای خط دو مداره  33 کیلوولت و خط تک مداره  132 کیلوولت

شرح مختصر : تهیه و اجرای خط ۱۳۲ کیلو ولت پایه بتنی  به طول حدود ۱۱۰ متر و خط ۳۳ کیلوولت دو مداره پایه بتنی به طول حدود ۳ کیلو متر  و خط ۳۳ کیلو ولت دو مداره زمینی حدود ۷۰۰ متر  برای برق رسانی به کارخانه نورد شرکت فولاد کاوه اروند واقع در شهرک صنعتی خرمشهر.

میزان ضمانت شرکت در مناقصه: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال هفتصد و پنجاه میلیون ریال

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازیکشنبه مورخه ۵/۳/ ۵/۱۳۹۵ لغایت ۵/۷/ ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد: ساعت ۱۷ پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۴

نحوه خرید اسناد: واریز مبلغ .۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال(یک میلیون ریال) واریز به حساب شماره ۲۴۰۰۴۲۵۳۵۵۶۰۰ بانک کارآفرین شعبه نیاوران بنام شرکت فولاد کاوه اروند و ارائه معرفی نامه رسمی.

حداقل شرایط شرکت در مناقصه:   دارا بودن شخصیت حقوقی،ارائه سوابق کاری مشابه برای اجرای خط ۳۳ کیلو ولت هوایی  و زمینی و خط ۶۳ کیلو ولت هوایی ،ارائه مدارک مبنی بر توان مالی،توان مدیریتی و تجهیزات، دارا بودن حداقل پایه ۳ صلاحیت پیمانکاران در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه.

محل دریافت اسناد:  تهران- بزرگراه حکیم نرسیده به بلوار آفریقا ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی طبقه نهم شرکت فولاد کاوه اروند. یا خرمشهر جاده امام صادق شهرک صنعتی خرمشهر شرکت فولاد کاوه اروند.

تلفن تماس واحد مهندسی:  53546460-061  فاکس ۵۳۵۴۶۴۵۹-۰۶۱                                                     تلفن دفتر تهران: ۸۸۸۸۱۶۸۴-۰۲۱  ایمیل: info@aks.co .ir

کمیسیون معاملات شرکت فولاد کاوه اروند در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده کاملا مختار می باشد.

آگهی تمدید مناقصه

کارفرما: شرکت فولاد کاوه اروند(سهامی خاص)، شماره ثبت ۲۶۶۳

موضوع: مناقصه دو مرحله ای جهت طراحی و تامین و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق و آتش نشانی اتوماتیک مربوط به کارخانه نورد میلگرد و مفتول

 باطلاع کلیه شرکت کننده گان در مناقصه می رساند ، آخرین مهلت تحویل پیشنهاد فنی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸تمدید گردید.